info@airclean.hr

+385/95 536 08 36

ActivePure® tehnologija

DA LI JE TEHNOLOGIJA ACTIVEPURE BILA PROVJERENA I TESTIRANA U LABORATORIJIMA?


ActivePure
Shadow

ActivePure®

Testovi i laboratorijska ispitivanja


Tehnologija ActivePure® bila je podvrgnuta mnogim testovima i laboratorijskim ispitivanjima. Stručna i neovisna istraživanja su dokazala da pročišćivači zraka i površina Aerus Beyond Guardian Air i Aerus Pure & Clean unište više od 99,98% svih alergena, mikroba, gljivica, bakterija, plijesni i virusa u testiranom okruženju.

ISTRAŽIVANJE SMANJENJA BROJA KONTAMINANATA NA POVRŠINAMA

Znanstvena studija provedena je na Sveučilištu u Kansasu pokazala je znatno smanjenje bakterija, gljivica i virusa. Istraživanje je pratilo mnoštvo mikroba na površini u vremenu od 24 sata, a cilj je bio demonstrirati učinkovitost ActivePure® tehnologije.

ActivePure
Testiranje uzoraka iz svlačionica sportskih objekata

Pročišćivač zraka i površina Aerus Beyond Guardian Air bio je podvrgnut testiranju u stručnim laboratorijima. Rezultati ove studije dolaze iz uzorka odabranog prostora bejzbol kluba Texas Rangers i to sa 25 mjesta gdje dolazi do najčešćeg kontakta, kao što svlačionice i dvorane. Uzorci su uzeti iz zraka i površina po propisanim kriterijama protokola.

Rezultati pokazuju na drastičan pad onečišćenja u okoliša. Aerus Beyond Guardian Air i tehnologija ActivePure® brzo su poboljšali kvalitetu zraka i smanjili broj virusa i bakterija u okolišu. Dugoročno su primijetili mnoga poboljšanja unutar tima:

  • Smanjenje broja oboljelih od gripe i prehlade.
  • Ublažili respiratorne probleme kod igrača i ostalih radnika u kompleksu.
  • Poboljšanje kvalitete zraka dovelo je do smanjenja pojave alergije i astme.
ActivePure
TESTIRANJE UZORAKA IZ BOLNIČKIH USTANOVA

Studija se bavila smanjenjem broja mikroba i bakterija u bolničkom okruženju prije i nakon korištenja tehnologije ActivePure®. Smanjenje onečišćenja u zraku i na površinama trebalo bi rezultirati smanjenjem broja postoperativnih infekcija. Prvi uzorci (prije korištenja ActivePure®) uzeti su 5. siječnja 2015. i 6. siječnja 2015. Uzorci su uzeti s 5 različitih površina i zraka. Prikupljanje uzoraka je provedeno prema propisanim kriterijima i standardima kako bi se spriječilo onečišćenje tijekom njihovog sakupljanja. Sljedećih 6 dana korištena su 2 uređaja s tehnologijom ActivePure® i to 24 sata dnevno. Nakon toga uzorci su uzeti 12. siječnja 2015. i 13. siječnja 2015. Nakon samo 6 dana došlo je do brzog gubitka mikroba u zraku i na površinama.

ActivePureKontakti

Kontaktirajte nasACTIVEPURE d.o.o.

Pijavišće 17G

10 000 Zagreb

OIB: 70714295397Naše kontakti

info@airclean.hr

+385/95 536 08 36