info@airclean.hr

+385/95 536 08 36

Potvrda učinkovitosti tehnologije ActivePure® prilikom dekontaminacije SARS-CoV-2 s površina


20. listopada 2020
Shadow

Završno izvješće pripremio MRIGlobal (MRIGlobal) na temelju djela "Potvrda učinkovitosti ActivePure® tehnologije u dekontaminaciji SARS-CoV-2".
Povratak